1. HOME
  2. /
  3. Nuttige informatie
  4. /
  5. Voorschriften voor winkels

Tapijtomaat.nl winkel voorschriften

§ 1 Algemene informatie

1. Tapijtomaat NL. winkel wordt geëxploiteerd door Drukarnia Piga.PL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
(NIP): 6462933172,
(REGON): 243492288,
Polska.

2. Dit reglement bevat de voorwaarden voor het gebruik van de dienst. De gebruiker van de dienst is verplicht zich vertrouwd te maken met de inhoud van het reglement, en het doen van een aankoop betekent de aanvaarding ervan.

3. Alle betrekkingen die voortvloeien uit het contract tussen Tapijtomaat NL en de Klant zijn onderworpen aan de algemene handelsvoorwaarden. Afwijkingen worden alleen in overweging genomen als ze vooraf tussen de Verkoper en de Klant schriftelijk zijn bevestigd of in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

4. De Klant verplicht zich bij zijn bestelling volledige en waarheidsgetrouwe persoonlijke gegevens te verstrekken. In het geval van valse gegevens is de Klant aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

1. De afbeeldingen en andere producten die door Tapijtomaat NL op het Internet of in andere media worden gepresenteerd zijn geen commerciële aanbieding in de zin van artikel 534 van het Burgerlijk Wetboek, maar alleen een uitnodiging aan de klant om een koopaanbod te doen. Aankoopaanbiedingen kunnen via de website Tapijtomaat NL worden ingediend in de vorm van online formulieren of schriftelijk naar het e-mail adres. 2.

2. Het plaatsen van een bestelling in de online winkel komt neer op het uiten van de wens een koopovereenkomst te sluiten onder de voorwaarden die in dit reglement en in de bestelling zijn bepaald.

3. De klant die een bestelling plaatst, moet rekening houden met de totale prijs van het contract. Alle op de site vermelde prijzen zijn brutoprijzen, inclusief 23% BTW en exclusief verzendkosten.

4. Verkoper behoudt zich het recht voor service en orderuitvoering te weigeren als de producten inhoud zullen bevatten die in strijd is met de wet, de goede zeden of regels van sociaal gedrag. Winkel behoudt zich ook het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de aangeboden goederen, en in de kosten van levering van bestelde artikelen.

§ 3 Betaling

1. Betalingen voor bestellingen kunnen gedaan worden in het formulier:
- vooruitbetaling via traditionele overschrijving, PayPal.
- vooruitbetaling via traditionele overschrijving, PayU.

2. Verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde vormen van betaling te accepteren of te weigeren.

Houd er rekening mee dat het bedrag van de remboursbetaling niet hoger mag zijn dan EUR 141. Bestellingen boven dit bedrag moeten volledig worden betaald voordat het fulfilmentproces begint.

§ 4 Levering
1. Producten worden verzonden vanuit Polen.
2. Bestelde producten worden per koerier verzonden, Als de plicht in rekening wordt gebracht, zijn de kosten voor rekening van de koper.
2. Het begin van de bestelling wordt beschouwd als het verzenden van een e-mail waarin bevestigd wordt dat de bestelling voor verwerking aanvaard is. Dit gebeurt na ontvangst van alle informatie over de bestelling. De levertermijn wordt telkens bij het plaatsen van een bestelling op de productkaart vermeld. Je moet 1-3 werkdagen rekenen voor de koerier.
3. De leveringskosten worden voor elke bestelling afzonderlijk berekend en worden in de configurator gespecificeerd.

§ 5 Schade veroorzaakt tijdens het vervoer 

1. De Koper moet de toestand van het pakje controleren wanneer hij het van de koerier ontvangt. Als je merkt dat de inhoud beschadigd is of dat er zichtbare sporen van opening zijn, bevestig dan de ontvangst van het pakket niet en vraag de koerier een schadeprotocol op te stellen.
2. Klant is verplicht de Winkel zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de poging de beschadigde zending af te leveren.

§ 6 Beperkingen van aansprakelijkheid

1. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet continu toegankelijk zijn van de Online Winkel en de snelheid van het systeem, en voor technische en elektronische fouten die tijdens de bestelling optreden, als de oorzaak te wijten is aan factoren die buiten de macht van de winkel liggen.
§ 7 Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

§ 8 Klachten

1. Verkoper geeft 24 maanden garantie op de aangeboden producten. Deze termijn geldt vanaf de datum van aflevering van het product aan de klant.

2. De verkoper geeft instructies voor de installatie van het product.

3. Kopers moeten onmiddellijk na het ontdekken van het niet in overeenstemming zijn van de dienst met het contract een schriftelijke klacht indienen op het e-mail adres: info@tapijtomaat.nl

4. De Verkoper is verplicht de klacht binnen 14 dagen na indiening te behandelen.

6. Wanneer wordt vastgesteld dat de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met het contract, d.w.z. een gebrek vertonen dat de waarde of bruikbaarheid van de goederen vermindert of in onvolledige staat werden geleverd, heeft de koper het recht te eisen dat het product in overeenstemming met het contract wordt gebracht door gratis reparatie, vervanging van het product door een nieuw exemplaar of - als die mogelijkheid er niet is - teruggave van de voor de bestelling betaalde bedragen.

7. Verkoper heeft het recht de klant om terugzending van defecte goederen te vragen.

§ 9 Slotbepalingen

1. In zaken die niet in dit Reglement geregeld zijn, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, of andere wettelijke voorschriften betreffende de exploitatie van websites en webwinkels.

2. Tapijtomaat NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.